EnglishRussiaIsraelSwedish

Email

לאחר סיום לימודיה לתואר ראשון בהוראה לגיל הרך באוניברסיטת קפריסין בשנת 2016, המשיכה הגב’ אוונגליה ציונארה את לימודיה וסיימה תואר שני בקביעת מדיניות תכניות לימודים והשכלה השוואתית באוניברסיטת קפריסין. בתקופת לימודיה לתואר שני, עבדה באוניברסיטה כעוזרת מחקר.

אוונגליה הצטרפה לצוות משרדי G. Vrikis & Associates בשנת 2017 והינה אחרית, בין היתר, על תיאום פעילויות המשרד ותפעולו על-מנת להבטיח יעילות ותיאמות עם מדיניות החברה, אחריות על הצוות האדמיניסטרטיבי על-מנת להבטיח ביצועים אופטימליים, טיפול בקבלת קהל, וביצוע מטלות אדמיניסטרטיביות כלליות על-מנת לתמוך בצוות המשפטי.

בנוסף לשפת אמה, יוונית, אוונגליה היא גם דוברת אנגלית שופת.

EnglishRussiaIsraelSwedish